علوم ششم مبحث خیلی کوچک خیلی بزرگ

حجم فایل : 1.2 MB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 21
بنام خدا علوم ششم دبستان

مبحث :خیلی کوچک خیلی بزرگ
تاریخچه :
در روزگاران گذشته، کوچکترین موجوداتی که مردم می شناختند آن هایی بودند که به زحمت با چشم دیده می شدند ولی آیا ممکن بود موجوداتی هم باشند که با چشم دیده نشوند؟ اگر این طور بود با چه وسیله ای ممکن بود آنها را دید؟ البته در آن زمان هم مردم با وسایلی می توانستند کاری کنند که ذرات خیلی کوچک بزرگتر از آن چه که بودند نشان داده شود مثل شیشه هایی که سطح آنها سختی باشد . در حدود سال 1650 میلادی دانشمندان با این شیشه های سختی چیزهای خیلی کوچک نگاه کردند و به بررسی آنها پرداختند اسم این شیشه ها را سطح سختی داشتند عدسی گذاشتند.
معمولا برای اینکه به چیزهای بسیار کوچک نگاه کند بیش از یک عدسی به کار می بردند و عدسی ها را در دو انتهای یک لوله ی فلزی جای می دادند اسم این لوله را با عدسی هایی که درون آن بود میکروسکوپ گذاشتند. میکروسکوپ :
میکروسکوپ از دو واژه ی میکرو یعنی بسیار کوچک و (سکوپ) یعنی مشاهده گرفته شده است یعنی میکروسکوپ وسیله ای است برای مشاهده ی اجسام بسیارکوچک رابرت هوک اولین بار در سال 1665 به وسیله ی میکروسکوپ ابتدایی که خود شناخته بود سلول های برش های چوب پنبه را مشاهده کرد این سلول های توخالی و متصل به هم به شکل لانه ی زنبور بودند به همین علت آنها را سلول نامید که در زبان لاتین به مفهوم اتاق کوچک است. دانشمندان روز به روز ساختمان میکروسکوپ را کامل تر کردند و به مطالعه ی دقیق تر موجودات زنده پرداختند و متوجه شدند که بدن همه ی جانداران از سلول ساخته شده است.
بعضی گیاهان و جانوران از تعداد بسیار زیادی سلول ساخته شده اند یعنی پر سلولی هستند و برخی دیگر فقط یک سلول دارند همه باکتری ها اغلب آغازیان و گروه هایی از قارچ ها تک سلولی هستند.
نکته: در جانداران تک سلولی تمام کارها توسط یک سلول انجام می گیرد شگفتی های آفرینش:
در بدن انسان 50 تا 75 میلیارد سلول وجود دارد. شکل سلول های بدن:
شکل سلول های بدن متناسب با کاری که انجام می دهند است مثلا گلبول های قرمز که باید در خون جا به جا شوند گرد و کوچک هستند سلول های عصبی که پیام ها را برای هماهنگی بدن ارسال می کنند دراز و کشیده هستند.
هر سلول از سه بخش تشکیل شده است:
غشا سلول
سیتوپلاسم
هسته ی سلول برای مطالعه و بررسی ساختمان سلول نیاز به میکروسکوپ است و برای کار با میکروسکوپ نیاز است با ساختمان آن و نحوه کاربا آن ها آشنا شدید.
انواع میکروسکوپ:
میکروسکوپ نوری
میکروسکوپ الکترونی بیشتر میکروسکوپ هایی که در آزمایشگاه ها استفاده نمی شود نوری هستند که با کمک نور لامپ نمونه را روشن تر می کنند تا بهتر دیده شود جدیدترین میکروسکوپ های نوری می توانند نمونه را 2000 برابر بزرگتر نشان دهند میکروسکوپ های الکترونی برای مشاهده مواد بسیار ریز کاربرد دارند و به جای نور از جریان الکترون ها برا...